CURSURI

Curs teoretic : anamneză și examen clinic, studiul și examenul musculaturii și articulației temporomandibulare a dinamicii mandibulare, tehnici de miorelaxare.

Tehnici de amprentă preliminară și funcțională, obținerea succiunii la protezele mobile,  înregistrarea manuală și grafică a ocluziei centrice.

Studiul anatomiei câmpurilor protetice, studiul CT-ului articulației temporo-mandibulară.

Curs practic: amprentarea preliminară a câmpurilor protetice, realizarea și studiul modelului preliminar, realizarea lingurilor-șablon .

Adaptarea bazelor lingurii fucționale, funcționalizarea lor, modelarea valurilor de ocluzie și înregistrarea ocluziei centrice prin metoda unimanuală și grafică, înregistrarea cu arcul facial.

Curs practic: obținerea și montarea modelelor funcționale în articulator, studiul modelelor funcționale, montarea dinților artificiali, proba machetelor în cavitatea bucală, ambalarea, îndesarea și individualizarea coloristică a viitoarelor proteze totale.

Curs practic: dezambalare, finisare și lustruire a protezelor totale, realizarea reocluziei protezelor acrilice, studiul stopurilor ocluzale și a pantelor de ghidaj, obținerea autonomiei funcționale, definitivarea contactelor ocluzale a protezelor finite în cavitatea bucală, testarea succiunii și a autonomiei funcționale.

  • Ziua 1-3 – 600 euro
  • Înregistrarea video a cursului 100 euro.

În preț sunt incluse cofee-break-urile și masa de prânz.

Cursul va avea loc in perioada 13-15 ianuarie 2022.