CURSURI

Curs teoretic : anamneză și examen clinic, studiul și examenul musculaturii și articulației temporomandibulare a dinamicii mandibulare, tehnici de miorelaxare.

Tehnici de amprentă preliminară și funcțională, obținerea succiunii la protezele mobile,  înregistrarea manuală și grafică a ocluziei centrice.

Studiul anatomiei câmpurilor protetice, studiul CT-ului articulației temporo-mandibulară.

Curs practic: amprentarea preliminară a câmpurilor protetice, realizarea și studiul modelului preliminar, realizarea lingurilor-șablon .

Adaptarea bazelor lingurii fucționale, funcționalizarea lor, modelarea valurilor de ocluzie și înregistrarea ocluziei centrice prin metoda unimanuală și grafică, înregistrarea cu arcul facial.

Curs practic: obținerea și montarea modelelor funcționale în articulator, studiul modelelor funcționale, montarea dinților artificiali, proba machetelor în cavitatea bucală, ambalarea, îndesarea și individualizarea coloristică a viitoarelor proteze totale.

Curs practic: dezambalare, finisare și lustruire a protezelor totale, realizarea reocluziei protezelor acrilice, studiul stopurilor ocluzale și a pantelor de ghidaj, obținerea autonomiei funcționale, definitivarea contactelor ocluzale a protezelor finite în cavitatea bucală, testarea succiunii și a autonomiei funcționale.

Amprentare, scanare, printare

 • Mașini de frezare și frezarea/printarea protezelor digitale
 • Montarea digitală a dinților și analiza cazului
 • Printarea și proba machetelor “try in” în cavitatea bucală
 • Realizarea reocluziei protezelor digitale
 • Realizarea design-ului protezelor digitale finale în laborator
 • Adeziunea dinților frezați la proteză
 • Definitivarea contactelor ocluzale în cavitatea bucală
 • Montarea dinților, frezarea dinților și a protezei finale

Curs teoretic: concepte ocluzale în protetica totală, tipuri de dinți artificiali, reguli de montare a dinților artificiali, prezentare de cazuri.

 • Ziua 1-3 – 600 euro
 • Ziua 1-4 -800 euro
 • Înregistrarea video a cursului 100 euro.

În preț sunt incluse cofee-break-urile și masa de prânz.